MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is de standaard voor Lankveld

Mens, milieu en maatschappij staan centraal in onze onderneming.
Wij besteden doorlopend aandacht om verantwoord en duurzaam te ondernemen.

Hieronder een greep uit onze activiteiten:

Keurmerk Paychecked in transport
Sinds 2018 zijn wij in het bezit van het certificaat PayChecked in Transport
Dit is een keurmerk waarmee wij aantonen dat we onze werknemers betalen zoals is afgesproken in de cao en dat onze personeels- en loonadministratie op orde is.

CO2 besparing
Enkel door inzet van intermodale mogelijkheden heeft Lankveld in 2020 al een besparing van 622.187 kg CO2 behaald.

Wagenpark
Ons wagenpark is voor 93% voorzien van EURO 6 motoren.
Daarnaast is in 2020 gestart met rijden op HVO, een fossielvrije en hernieuwbare brandstof gekenmerkt door een zeer hoge CO2-reductie.
Doelstelling voor 2021 is om het wagenpark 100% van EURO 6 motoren te voorzien, zodat het gehele wagenpark voorzien is van de meest moderne variant voor lange afstand transport.

Zuinig en veilig rijden programma
Door het gebruik van de driver performance module van Trimble observeren en trainen we het rijgedrag van onze chauffeurs. Wij informeren, adviseren en motiveren onze chauffeurs in hun rijgedrag wat resulteert in verbeterde rijstijl, een lager brandstofverbruik en verminderde CO2 uitstoot.

Trimble
Performance-portal

Ondersteuning lokale gemeenschap
We ondersteunen diverse lokale initiatieven op gebied van sport, cultuur en vrijetijd.

Branche en KPI
In 2020 heeft Lankveld geïnvesteerd in Business Intelligence Software. Hierdoor heeft Lankveld real-time inzicht hoe de KPI zich ontwikkelen. Deze KPI’s worden periodiek ook vergeleken met de door TLN en Panteia gepubliceerde rapporten, zodat Lankveld beeld heeft hoe haar KPI’s zich verhouden tot haar branchegenoten.

Lankveld. Al sinds 1987 ‘on the road’
voor al uw logistieke uitdagingen!

Heeft u nog vragen?