dodatek paliwowy

Objaśnienie do dodatku paliwowego

Zmieniające się ceny paliw mają ogromny wpływ na nasze usługi transportowe, dlatego w Lankveld naliczamy dodatek paliwowy.
Opłata paliwowa jest korygowana w każdy poniedziałek na podstawie średniej ceny paliwa z dwóch poprzednich tygodni (a więc w 12. tygodniu średnia cena z 10. tygodnia).

Założenia:

  • Ceny oleju napędowego, na podstawie których obliczamy opłatę, można śledzić na stronie internetowej CBS.
  • Opłata paliwowa jest ustalana co tydzień w poniedziałek na kolejne siedem dni.

W poniższej tabeli można sprawdzić, jaki dodatek paliwowy ma zastosowanie.

Średnia cena ON od Średnia cena ON do Procent dodatku paliwowego
€ 0,9000 0%
€ 0,9001 € 0,9500 1%
€ 0,9501 € 1,0000 2%
€ 1,0001 € 1,0500 3%
€ 1,0501 € 1,1000 4%
€ 1,1001 € 1,1500 5%
€ 1,1501 € 1,2000 6%
€ 1,2001 € 1,2500 7%
€ 1,2501 € 1,3000 8%
€ 1,3001 € 1,3500 9%
€ 1,3501 € 1,4000 10%
€ 1,4001 € 1,4500 11%
€ 1,4501 € 1,5000 12%
€ 1,4501 € 1,5000 12%
€ 1,5001 € 1,5500 13%
€ 1,5501 € 1,6000 14%
€ 1,6001 € 1,6500 15%
€ 1,6501 € 1,7000 16%
€ 1,7001 € 1,7500 17%
€ 1,7501 € 1,8000 18%
€ 1,8001 € 1,8500 19%
€ 1,8501 € 1,9000 20%
€ 1,9001 € 1,9500 21%
€ 1,9501 € 2,0000 22%
€ 2,0001 € 2,0500 23%
€ 2,0501 € 2,1000 24%
€ 2,1001 € 2,1500 25%
€ 2,1501 € 2,2000 26%
€ 2,2001 € 2,2500 27%
€ 2,2501 € 2,3000 28%

Lankveld zastrzega sobie prawo do zmiany wskaźnika i tabeli dodatku paliwowego bez wcześniejszego powiadomienia. Zarówno kwota, jak i okres obowiązywania dodatku ustalane są wyłącznie przez Lankveld. Jeżeli dodatek paliwowy przekroczy wartość maksymalną lub zmianie ulegną wartości graniczne, powyższa tabela zostanie zaktualizowana.

Aktualna wartość procentowa dodatku paliwowego jest publikowana na naszej stronie internetowej.

Chcesz być na bieżąco z aktualną kwotą dodatku paliwowego? Zapisz się do listy mailingowej przez nasz formularz kontaktowy lub wyślij wiadomość na adres info@lankveld.com