dodatek paliwowy

Objaśnienie do dodatku paliwowego

Zmieniające się ceny paliw mają ogromny wpływ na nasze usługi transportowe, dlatego w Lankveld naliczamy dodatek paliwowy.
Jest on dostosowywany co miesiąc w oparciu o cenę paliwa z poprzedniego miesiąca.

Założenia:

  • • Ceny oleju napędowego, jakie stosujemy do obliczania dodatku, można śledzić na stronie internetowej CBS.
  • Dodatek paliwowy stanowi średnią cenę oleju napędowego liczoną od 22 dnia poprzedniego miesiąca do 21 dnia bieżącego miesiąca.
  • Dodatek paliwowy obowiązuje od pierwszego dnia kolejnego miesiąca.

W poniższej tabeli można sprawdzić, jaki dodatek paliwowy ma zastosowanie.

Średnia cena ON od Średnia cena ON do                 Procent dodatku paliwowego
€ 0,9000 0%
€ 0,9001 € 0,9500 1%
€ 0,9501 € 1,0000 2%
€ 1,0001 € 1,0500 3%
€ 1,0501 € 1,1000 4%
€ 1,1001 € 1,1500 5%
€ 1,1501 € 1,2000 6%
€ 1,2001 € 1,2500 7%
€ 1,2501 € 1,3000 8%
€ 1,3001 € 1,3500 9%
€ 1,3501 € 1,4000 10%
€ 1,4001 € 1,4500 11%
€ 1,4501 € 1,5000 12%

Lankveld zastrzega sobie prawo do zmiany wskaźnika i tabeli dodatku paliwowego bez wcześniejszego powiadomienia. Zarówno kwota, jak i okres obowiązywania dodatku ustalane są wyłącznie przez Lankveld. Jeżeli dodatek paliwowy przekroczy wartość maksymalną lub zmianie ulegną wartości graniczne, powyższa tabela zostanie zaktualizowana.

Aktualna wartość procentowa dodatku paliwowego jest publikowana na naszej stronie internetowej.

Chcesz być na bieżąco z aktualną kwotą dodatku paliwowego? Zapisz się do listy mailingowej przez nasz formularz kontaktowy lub wyślij wiadomość na adres info@lankveld.com